Barn og unge med ASD og depresjon

15. februar 2018 | Artikler

Som psykolog jobber jeg med barn og unge med autismespektertilstander (ASD) og som har symptomer på depresjon. Jeg behandler ungdom, veileder foreldre og miljøterapeuter. En utfordring er ofte å forstå hva som er symptomer på depresjon hos unge mennesker med ASD. Mange trekk ved ASD, som tilbaketrekning, vegring og isolering kan minne om symptomer på depresjon. Enkelte med ASD har erfaring med mobbing og sosial utestengning, noe som over tid kan utvikle seg til depressive symptomer og forsterke et ønske om tilbaketrekning. Et annet alvorlig problem er at mange unge med ASD har erfaring med å ikke få sin hverdag tilrettelagt på skolen eller etter skoletid i forhold til sine behov. Dette er etter min erfaring et av de vanskeligste utfordringene vi står i i dag i møte med barn og unge med ASD. Mangel på god tilrettelegging gir situasjoner med liten oversikt, overveldende mange stimuli, liten mulighet til å forstå oppgaver og undervisning på skolen.

Den skadelidende er eleven med ASD som blir oppgitt over skolehverdagen, kan utvikle skolevegring og symptomer på depresjon.

Som psykolog veileder og holder jeg kurs i forståelsen av barn og unge med depresjon og ASD. Spørsmål som blir belyst på kurs er:

  • Hvordan kan vi skille mellom trekk ved ASD og symptomer på depresjon?
  • Hvordan påvirker manglende tilrettelegging i skole selvtilliten?
  • Hvordan kan vi forebygge depresjon for barn og unge med ASD?

Om behandling:

  • Hvordan behandle ungdom med ASD og depresjon?
  • Hva er gode faktorer for å lykkes i behandling av unge med ASD og depresjon?
  • Hvordan legge tilrette behandling når ungdommen ikke vil “møte til timen”?
  • Hvordan tilby behandling når ungdommen er lei av “hjelp” og opplever alle voksne som “mer mas”?

Ønske om kurs eller veiledning?

Hos psykolog Anne Gro Innstrand kan du bestille kurs og veiledning om hvordan forebygge og behandle depresjon hos barn og unge med autismespektertilstander.

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs eller veiledning!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontakt

ikon-kontakt