Individuelt tilrettelagt behandling

Psykologen Innstrand gir tilbud om behandling for mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Det er dessverre fullt for individualterapi høsten 2021, men en kan sette seg opp på venteliste for vår 2022.

Livet kan by på utfordringer og vanskelige overgangsfaser. I slike situasjoner kan vi alle ha behov for profesjonell hjelp. Da er det viktig at vi som tilbyr hjelp kan tilpasse oss slik at hver og en kan dra nytte av behandlingen. Som psykolog har jeg lang erfaring i å gi et tilbud om behandling til alle.

Tilbud om behandling til hvem?

  • Mennesker med nedsatt funksjonsnivå
  • Mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser
  • Mennesker autismespekterforstyrrelser
  • Mennesker med sjeldne diagnoser og syndromer
  • Familier, hvor en eller flere i familien har nedsatt funksjonsnivå

Hvor

Jeg har kontor på Nesodden og tilbyr samtaler der den enkelte føler seg trygg. Fortrinnsvis forgår samtaler digitalt, men i noen sammenhenger kan det vært godt med et fysisk møte hjemme, på en kafé, på skole eller på en arbeidsplass. Jeg tilbyr mobile tjenester og reiser rundt i hele Norge.

Mind walks

Noen trives best med å går en tur mens de snakker med psykolog. Å gå en tur kan være en utmerket ramme for en terapeutisk samtale.

Varighet

En samtale varer 60 minutter. Enkelte kan ha behov for en kort samtale, andre kan ha behov lenger tid. Jeg tilpasser meg.

 Pris

Kr 1550.- per time.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest 48 timer før timen finner sted. Hvis ikke, vil man bli belastet for hele timen. Dette gjelder uansett årsak.

I helgene kan avbestilling foretas via e-post.

Førstegangstimer som finner sted under 48 timer fra bestilling, kan ikke avbestilles og blir belastet.

Tilpasning av språk

Tilrettelegging i behandling handler om tilpasning av språk, bruk av tegn til tale, bruk av bilder og symboler. For mennesker med alvorlig eller dyp utviklingshemming kan det beste være at psykologen observerer og gir veiledning til familie og eventuelt til tjenesteytere.

Oppstart

Det er dessverre full timeliste for våren 2020. Ønsker du å sette deg på venteliste  kan du ta kontakt og beskriv kort hva du ønsker hjelp til. Du trenger ikke henvisning fra lege. På første time går vi gjennom hva du har behov for. Jeg sier hva jeg kan tilby. Slik lager vi en ramme for behandlingen før vi starter opp.

Det er viktig at vi som tilbyr hjelp kan tilpasse oss, slik alle kan få lik rett til behandling.

Kontakt

ikon-kontakt