Individuelt tilrettelagt behandling

Vi mennesker er forskjellige. Vi har ulike behov og ulike måter å fungere på. Men en ting er likt for oss alle; livet kan by på utfordringer og vanskelige overgangsfaser. I slike situasjoner kan vi alle ha behov for profesjonell hjelp. Da er det viktig at vi som tilbyr hjelp kan tilpasse oss slik at hver og en kan dra nytte av behandlingen. Som psykolog er jeg åpen og kreativ i mine metoder for å gi et tilbud om god behandling til alle.

Tilbud om behandling til hvem?

  • Mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Mennesker med utviklingshemming
  • Mennesker utviklingsforstyrrelser og autismespekter forstyrrelser
  • Mennesker med sjeldne diagnoser / syndromer
  • Familier, hvor en eller flere i familien har en utfordrende diagnose

Hvor

Jeg har kontor på Nesodden og i Oslo sentrum. Jeg tilbyr samtaler der den enkelte føler seg trygg og hvor det passer best. Et godt sted for en samtale kan være hjemme, på en kafé, på skolen eller på en arbeidsplass.

Mind walks

Noen trives best med å går en tur mens de snakker med en psykolog. Å gå en tur kan være en utmerket ramme for en terapeutisk samtale.

Varighet

En samtale varer 60 minutter. Enkelte kan ha behov for en kort samtale, andre kan ha behov lenger tid. Jeg tilpasser meg.

 Pris

Kr 1500.- per time.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest 48 timer før timen finner sted. Hvis ikke, vil man bli belastet for hele timen. Dette gjelder uansett årsak.

I helgene kan avbestilling foretas via e-post.
Førstegangstimer som finner sted under 48 timer fra bestilling, kan ikke avbestilles.

Tilpasning av språk

Tilrettelegging kan handle om tilpasning av språk, oversettelser, bruk av tegn til tale, bruk av bilder og symboler. For mennesker med nedsatt kognitiv fungering kan det beste være at psykologen observerer.

Oppstart

Ta kontakt og beskriv kort hva du ønsker hjelp til. Du trenger ikke henvisning fra lege. På første time går vi gjennom hva du har behov for, og jeg sier noe om hva jeg kan tilby. Vi lager en ramme for behandlingen og starter opp.

Det er viktig at vi som tilbyr hjelp kan tilpasse oss, slik alle kan få lik rett til behandling.

Kontakt

ikon-kontakt