Bildebeskrivelse: Illustrasjon av en hånd som peker mot et rødt kryss. Mennesker med utviklingshemming har rett på tilrettelagt informasjon om hva som skjer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Rettigheten er sikret gjennom FN-konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), for å motvirke diskriminering.  Det å ha en utviklingshemming fører med seg vansker med å…

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt