Lett å kjenne seg igjen i forhold til eget arbeid.”

Les mer

Veldig engasjerende og informativ. Fin balanse mellom forelesning og bruke «publikum».”

Les mer

Merker at foredragsholder har en genuin interesse for faget. Virkelig givende.”

Les mer

Mange gode poeng, viser mye av egen kunnskap og erfaring.”

Les mer

Foredragsholder er veldig engasjert og byr mye på seg selv.”

Les mer

Mange gode praksisfortellinger. Føler at kurset kunne vart over flere dager.”

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt