Individuelt tilrettelagt behandling 

Tilbud om behandling settes på pause for 2024. 

Psykologen Innstrand  har gitt tilbud om behandling for mennesker med utviklingshemming og autisme i over 30 år. Fra 1. januar 2024 blir dessverre dette tilbudet for private familier og enkeltpersoner satt på pause inntil videre. Årsaken er at det ryddes vei for å skrive bøker om de erfaringene som er gjort gjennom disse årene som psykolog. Tilbud om kurs og veiledning opprettholdes. 

Tilbud om behandling settes på pause for 2023. 

Kontakt

ikon-kontakt