Veiledning

Anne Gro Innstrand tilbyr veiledning til

  • Familier med barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
  • Familier med barn og ungdom med utviklingsforstyrrelser / autismespekterforstyrrelser
  • Familier med barn og ungdom med sjeldne diagnoser og / eller syndromer
  • Miljøarbeidere som gir tjenester i hjemmet for voksne med utviklingshemming
  • Lærere som har elever med særskilte behov
  • Assistenter som yter tjenester til personer med særskilte behov
  • Helseteam i kommunehelsetjenesten som tilrettelegger tjenester for mennesker med psykiske vansker og funksjonsnedsettelser
  • Spesialisthelsetjenesten for behandling av barn og unge med utviklingsforstyrrelser og nevroutviklingstilstander med kompliserte og sammensatte psykiske vansker.

Pris

For privatpersoner: Fra kr 2000.- per time.

For organisasjoner og helseforetak: Fra kr 2500.- per time.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest 48 timer før timen finner sted. Hvis ikke, vil man bli belastet for hele timen. Dette gjelder uansett årsak.

I helgene kan avbestilling foretas via e-post.

Førstegangstimer for veiledning som finner sted under 48 timer fra bestilling, kan ikke avbestilles.

Oppstart

Ta kontakt, beskriv kort hva dere ønsker veiledning i. Vi avtaler et første møte. I de fleste tilfellene anbefaler jeg at det brukes tid på å møte de personene som man søker veiledning i forhold til direkte. Etter et slikt møte blir forespørselen drøftet, og jeg kommer med et tilbud. I fellesskap setter vi opp en ramme for veiledningen.

Kontakt

ikon-kontakt