Anne Gro Innstrand tilbyr veiledning til

  • Familier med barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
  • Familier med barn og ungdom med utviklingsforstyrrelser / autismespekterforstyrrelser
  • Familier med barn og ungdom med sjeldne diagnoser og / eller syndromer
  • Miljøarbeidere som gir tjenester i hjemmet for voksne med utviklingshemming
  • Lærere som har elever med særskilte behov
  • Assistenter som yter tjenester til personer med særskilte behov
  • Helseteam i kommunehelsetjenesten som tilrettelegger tjenester for mennesker med psykiske vansker og funksjonsnedsettelser

Pris

Fra kr 1500.- til 1700.- per time, avhengig av hvor stor gruppen er.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest 48 timer før timen finner sted. Hvis ikke, vil man bli belastet for hele timen. Dette gjelder uansett årsak.

I helgene kan avbestilling foretas via e-post.

Førstegangstimer for veiledning som finner sted under 48 timer fra bestilling, kan ikke avbestilles.

Oppstart

Ta kontakt, beskriv kort hva dere ønsker veiledning i. Vi avtaler et første møte. I de fleste tilfellene anbefaler jeg at det brukes tid på å møte de personene som man søker veiledning i forhold til direkte. Etter et slikt møte blir forespørselen drøftet, og jeg kommer med et tilbud. I fellesskap setter vi opp en ramme for veiledningen.

Kontakt

ikon-kontakt