Jobber du i et team som har behov for kompetanseheving?

Ønsker du å arrangere en workshop?

Er dere kollegaer som ønsker faglig oppdatering?

Ta kontakt eller ring: +47 97512928, så tar vi en prat!

 

Her er en kursoversikt:

 • God klasseledelse og mestring i skolen
  • Hvordan tilrettelegge for mestring i skolen, når man underviser for mange elever med ulike behov og diagnoser i en klasse?
 • Kollegastøtte / Hvordan gi profesjonell kollegastøtte
  • Hvordan forebygge stress og utbrenthet?
  • Mestring av akutt stress i arbeidslivet
  • Bevisstgjøring i forhold til etter-reaksjoner
  • Personal og gruppereaksjoner
  • Praktiske råd til rutiner som er anbefalt etter alvorlige hendelser, med hensyn til å ta vare på kollegaer
 • Ungdom og psykiske vansker
  • For ungdom og lærere på Videregående skoler og Folkehøyskoler
  • Hva er kjennetegnet på psykiske vansker hos ungdom?
  • Hva er naturlige reaksjoner på det å flytte hjemmeifra, kjærlighetssorg, mobbing eller identitetskonflikt? 
  • Når blir alminnelige reaksjoner psykiske vansker?
  • Hva gjør vi når en venn blir psykisk syk?
  • Om selvmord og selvmordstanker
  • Om overgrep og grenseoverskridende hendelser
 • Ungdom med autismespektertilstander (ASD) og depresjon
  • Hva er kjennetegn på depresjon for ungdom med ASD?
 • Mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser
  • Hva er risikofaktorer for psykisk sykdom hos mennesker med utviklingshemming?
  • Hvordan forebygge psykisk sykdom? 
  • Hvordan tilrettelegge for en stabil hverdag når funksjonsnivået varierer?
 • Spiseforstyrrelser og forstyrret spising
  • Hvordan diagnostisere spiseforstyrrelser hos mennesker med utviklingshemming og / eller autisme
  • Hvordan forebygge spiseforstyrrelser og forstyrret spising hos personer med autismespektertilstander
  • Hvordan behandle alvorlig matvegring hos barn og unge med autismespektertilstander
  • Hvordan tilrettelegge for matglede og sunt kosthold for voksne mennesker med utviklingshemming
  • Hvordan redusere overvekt og samtidig ivareta rettighet til å bestemme over eget liv for voksne mennesker med utviklingshemming
 • Prediksjon av farlighet
  • Hvordan kan vi forutse at en person kan bli farlig?
  • Hvordan kan vi forebygge farlige handlinger?
  • Hvordan påvirker det en personalgruppe å jobbe med brukere som kan bli farlige?
 • Målretta miljøarbeid og god livskvalitet
  • Hvordan lage gode målsettinger og tilrettelegge for et godt liv for brukere som varierer sterkt i humør og funksjonsnivå?
  • Hvordan tilrettelegge for god livskvalitet for mennesker med utviklingshemming med psykose, bipolar affektiv lidelse, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, angst og / eller depresjon?

 

Tilbakemelding på kurs

«Dyktig og engasjert foreleser.

Mange gode poeng, viser mye av egen kunnskap og erfaring."
Kurs
2020-03-16T19:38:31+01:00
Mange gode poeng, viser mye av egen kunnskap og erfaring."

«Et av de beste foredragene jeg har vært på.

Merker at foredragsholder har en genuin interesse for faget. Virkelig givende."
Kurs
2020-03-16T19:44:39+01:00
Merker at foredragsholder har en genuin interesse for faget. Virkelig givende."

«Kjempebra, veldig nyttig.

Foredragsholder er veldig engasjert og byr mye på seg selv."
Kurs
2020-03-16T19:37:57+01:00
Foredragsholder er veldig engasjert og byr mye på seg selv."

«Dagen går veldig fort.

Veldig engasjerende og informativ. Fin balanse mellom forelesning og bruke «publikum»."
Kurs
2020-03-16T19:47:59+01:00
Veldig engasjerende og informativ. Fin balanse mellom forelesning og bruke «publikum»."

«Inspirerende og motiverende.

Mange gode praksisfortellinger. Føler at kurset kunne vart over flere dager."
Kurs
2020-03-16T19:37:07+01:00
Mange gode praksisfortellinger. Føler at kurset kunne vart over flere dager."
0
0
Kurs

Pris

Kr 27 500,- per kursdag opp til 50 deltagere. 

Kr 33 000,- per kursdag opp til 150 deltagere. 

For kurs som arrangeres lørdag, søndag og helligdager tilkommer et pristillegg på 10%. 

Tilbakemeldinger jeg ofte får er at jeg er engasjert, har mange eksempler fra praktisk hverdag, er faglig god, masse humor og at tiden går fort! Jeg er vant til å snakke på store konferanser, men kan fint holde kurs for mindre grupper.

 

"Faglig engasjert og mange praktiske eksempler!"

Kontakt

ikon-kontakt