Siste Artikler

11. januar 2020

Hvordan diagnostiseres lett psykisk utviklingshemming?

En utredning kan synliggjøre Ida sitt behov for tilrettelegging, tiltak og oppfølging.

Les mer
5. januar 2020

Suicidalitet

Mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser (ASD) kan, som alle andre gå inn i depressive faser og uttrykke suicidale tanker.  Min erfaring er at det er vanskelig for dem å få hjelp innen kommunal psykisk helsetjeneste og innen psykisk helsevern. Mange enkeltindivider og pårørende varsler sin alvorlige bekymring. De ber om hjelp, uten å bli ivaretatt…

Les mer
18. februar 2019

Spiseforstyrrelse og forstyrret spising hos mennesker med autisme

For mennesker med autisme og autismespekterforstyrrelser kan det være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelser og trekk ved autisme som forstyrret spising. Hvordan forebygge spiseforstyrrelser og legge til rette for måltider.

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt