Siste Artikler

18. mars 2020

Hvordan informere mennesker med utviklingshemming om koronaviruset

Mennesker med utviklingshemming har rett på tilrettelagt informasjon om hva som skjer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Rettigheten er sikret gjennom FN-konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), for å motvirke diskriminering.  Det å ha en utviklingshemming fører med seg vansker med å tolke, og forholde seg til den informasjonen som gis. Informasjon som…

Les mer
21. februar 2020

BPA, et frigjøringsverktøy for likestilling. Hvor står saken for mennesker med utviklingshemming og autisme?

Brukerstyrt personlig assistanse handler om retten til å leve et likestilt liv. Bildet viser assistanse i praksis. En mugge heller vann.

Les mer
15. februar 2020

Hva er forstyrret spising hos barn med autismespekter-forstyrrelser?

Barn med autismespekterforstyrrelser kan ha selektive matpreferanser, tvangsmessig spising, spiseritualer og vegring for måltider. Det kan være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelser og forstyrret spising.

Les mer
Se alle artikler

Kontakt

ikon-kontakt