Artikler

For mennesker med autisme og autismespekterforstyrrelser kan det være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelser og trekk ved autisme som forstyrret spising. Hvordan forebygge spiseforstyrrelser og legge til rette for måltider.

Les mer

Mennesker med utviklingshemming er like utsatt for psykiske lidelser som andre. Tidlig diagnostisering og behandling av symptomer er avgjørende for god effekt.

Les mer

Som psykolog jobber jeg med barn og unge med autismespektertilstander (ASD), som har symptomer på depresjon. Jeg behandler ungdom, veileder foreldre og miljøterapeuter. En utfordring er ofte å forstå hva som er symptomer på depresjon.

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt