Til  Diskrimineringsnemnda Vedrørende anmeldelse av den nye veilederen fra Helsedirektoratet for “Gode helse- og omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming” for brudd på likestilling og diskriminering av mennesker med utviklingshemming Redegjørelse for min tilknytning i saken  Jeg jobber som tidligere nevnt, som privatpraktiserende psykolog. Min hovedgruppe klienter er personer med utviklingshemming og autismespektertilstander med psykiske lidelser….

Les mer

Dette er Psykologen Innstrand’s fullstendige julekalender for 2020 med 24 fortellinger og illustrasjoner. Tusen takk til hver og en med utviklingshemming som inspirerer til mine historier. Jeg er verdens heldigste psykolog som kan jobbe med habilitering og som får møte mennesker som gir glede, forundring og nye perspektiv på livet. Tusen takk til familiene som…

Les mer

Det var først når Marit fikk diagnosen lett utviklingshemming at hun kunne begynne å leve et godt liv, med forståelse av seg selv og tilrettelagt hjelp. Marit Kvinnen som kom inn på kontoret mitt var sjenert. Hun smilte forsiktig og satte seg ned i sofaen. Hun het Marit og kom sammen med en koordinator fra…

Les mer

En fortelling om utvikling av paranoid psykose hos en ung mann med utviklingshemming. Lukten slo mot meg med en gang jeg gløttet på døra. Jeg skulle vurdere mann med utviklingshemming sitt behov for voksenopplæring. Nå hadde jeg banket på uten at han svarte. Jeg lukket forsiktig opp. Lukten var tung, innesperret og uvisst med hvilken…

Les mer

Hva er likheten mellom en Imam og en diett for tarmsykdom? Begge deler sies å kunne helbrede eller redusere symptomer på autisme. Jo mindre foreldre til barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser blir ivaretatt, jo mer betydningsfulle blir alternative råd.  Imamens frelse Min eksmann er fra Pakistan. En av de hyggeligste tingene vi gjorde sammen…

Les mer

Alt er annerledes og ingenting er som før. Hverdagen vi møter etter koronakrisen krever for mennesker med utviklingshemming tilrettelegging av informasjon, emosjonell støtte og trygg, sosial tilstedeværelse.  Det har vært et strengt smittevernregime i to måneder. Når samfunnet åpnes opp møter vi en hverdag med nye regler og instrukser, som igjen vil bli endret. Vi…

Les mer

Bildebeskrivelse: Illustrasjon av en hånd som peker mot et rødt kryss. Mennesker med utviklingshemming har rett på tilrettelagt informasjon om hva som skjer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Rettigheten er sikret gjennom FN-konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), for å motvirke diskriminering.  Det å ha en utviklingshemming fører med seg vansker med å…

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt