Mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser (ASD) kan, som alle andre gå inn i depressive faser og uttrykke suicidale tanker.  Min erfaring er at det er vanskelig for dem å få hjelp innen kommunal psykisk helsetjeneste og innen psykisk helsevern. Mange enkeltindivider og pårørende varsler sin alvorlige bekymring. De ber om hjelp, uten å bli ivaretatt…

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt