Hva gjør det med oss å være vitne til mennesker som skader seg selv?  Selvskading hos mennesker med utviklingshemming er et tema som etter min vurdering, er lite belyst. Hvis det blir tatt opp, er det i forbindelse med intervensjoner for å redusere selvskadende atferd. Vi snakker i liten grad om hva det gjør med…

Les mer

Denne artikkelen handler om rollen som tjenesteyter for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Hvordan tjenestemottakere er sårbare og kan utvikle sterk emosjonell tilknytning og bli forelsket i sine tjenesteytere. De kom sammen inn på kontoret, satte seg ved siden av hverandre i sofaen og holdt hverandre i hendene. Per var litt sjenert, så hun snakket for…

Les mer

Drømmer og livsløgn er en naturlig del av hverdagen for oss alle. Det er byggesteiner for god psykisk helse og livskvalitet. Mennesker med utviklingshemming ytrer ofte drømmene sine høyt. Slik blir de mer utsatt for andres velmente råd og realitetsorientering. Utagering på skolen Jeg fikk en telefon fra en videregående skole hvor en elev, en…

Les mer

Mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser (ASD) kan, som alle andre gå inn i depressive faser og uttrykke suicidale tanker.  Min erfaring er at det er vanskelig for dem å få hjelp innen kommunal psykisk helsetjeneste og innen psykisk helsevern. Mange enkeltindivider og pårørende varsler sin alvorlige bekymring. De ber om hjelp, uten å bli ivaretatt…

Les mer

Kontakt

ikon-kontakt