Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming

15. februar 2018 | Artikler
utviklingshemmede utviklingshemming psykiske lidelser depresjon psykose spiss annegro innstrand psykolog i oslo psykose autisme aspergers syndrom autismespektertilstander spiseforstyrrelser angst tvangslidelser

Mennesker med utviklingshemming er like utsatt for psykiske lidelser som andre. Tidlig medisinsk og psykologisk behandling av symptomer er avgjørende for god effekt. En utfordring er at mange innen spesialisthelsetjenesten mangler kompetanse på å behandle mennesker med utviklingshemming for psykiske vansker. Miljøpersonell som yter tjenester i andre sine hjem opplever ofte at de står alene i møte med symptomer på psykiske lidelser, uten å ha et psykiatrisk behandlingsteam å rådføre seg med. Psykiske lidelser har store konsekvenser for samspillet med familie, venner og miljøterapeuter. Spørsmålet som dukker opp er: Hvordan kan man vite om en person med utviklingshemming hører stemmer, hallusinerer eller bare innbiller seg ting? Hvordan kan en forholde seg til uttrykte paranoide vrangforestillinger rettet mot miljøpersonell? Dette er noen, blant mange problemstillinger som blir belyst i løpet av en kursdag som kan bestilles av psykolog Anne Gro Innstrand.

En fagdag med dette emnet belyser:

 • Hvordan er mennesker med utviklingshemming mer sårbare for psykiske lidelser?
 • Hvordan tolke symptomer for psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming?
 • Hvordan kan man i kommunikasjon og miljøterapi forebygge for psykisk uhelse hos en bruker?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på depresjon eller angst?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på psykose?
 • Hvordan tilrettelegge en hverdag for en som har psykisk lidelser?
 • Hvordan kan vi tilpasse krav og forventninger til en bruker som svinger i stemningsleie og funksjonsnivå?
 • Hvordan skille på behandling av symptomer, som primært skal foregå under veiledning eller av spesialisthelsetjenesten og beskyttende miljøterapeutisk arbeid, som kommunale tjenester forventes å ha kompetanse på?

 • Hvordan tolke symptomer for psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming?
 • Hvordan kan man i kommunikasjon og miljøterapi forebygge for psykisk uhelse hos en bruker?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på depresjon eller angst?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på psykose?
 • Hvordan tilrettelegge en hverdag for en som har psykisk lidelser?
 • Hvordan kan vi tilpasse krav og forventninger til en bruker som svinger i stemningsleie og funksjonsnivå?
 • Hvordan skille på behandling av symptomer, som primært skal foregå under veiledning eller av spesialisthelsetjenesten og beskyttende miljøterapeutisk arbeid, som kommunale tjenester forventes å ha kompetanse på?
 • Hvordan kan man i kommunikasjon og miljøterapi forebygge for psykisk uhelse hos en bruker?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på depresjon eller angst?
 • Hvordan kommuniserer vi med mennesker som har symptomer på psykose?
 • Hvordan tilrettelegge en hverdag for en som har psykisk lidelser?
 • Hvordan kan vi tilpasse krav og forventninger til en bruker som svinger i stemningsleie og funksjonsnivå?
 • Hvordan skille på behandling av symptomer, som primært skal foregå under veiledning eller av spesialisthelsetjenesten og beskyttende miljøterapeutisk arbeid, som kommunale tjenester forventes å ha kompetanse på?

Høres dette kurset interessant ut, er du i et fagmiljø som har behov for denne kompetansen? Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale!

Ønske om kurs eller veiledning?

Hos psykolog Anne Gro Innstrand kan du bestille kurs og veiledning om psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming.

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs / veiledning!


One thought on “Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontakt

ikon-kontakt